Hình ảnh và svg local không hiển thị trong bản build trên Dev Assistant

Ở môi trường dev, quan sát trên máy ảo của studio thì các hình, svg local đều hiện, nhưng khi mình upload 1 bản build và check thực tế trên Dev Assistant thông qua ứng dụng Tiki thì chúng đều không hiện. Team xem giúp mình vấn đề này với ạ.

@npt Hiện tại đang có bug liên quan tới đường dẫn của ảnh ở local
Team mình đang fix issue này.
Để workaround, bạn tạm thời sử dụng với đường dẫn từ https nhé.

@kien.nguyen3 . Mình đã nắm được thông tin, cảm ơn bạn nhiều.

không biết issue này xư lý chưa ạ