Import moment.js

Chào mọi người!
Không biết tini app có hỗ trợ thư viện moment.js không vậy ạ? Hiện tại e đang muốn sử dụng nhưng chưa import được. Mọi người hỗ trợ em với ạ.
Em cảm ơn!

Chào bạn, mình vừa kiểm tra thì khi sử dụng moment.js trên studio vẫn bình thường. bạn có thể cung cấp thêm thông tin không?

❯ yarn add moment          
[1/4] 🔍 Resolving packages...
[2/4] 🚚 Fetching packages...
[3/4] 🔗 Linking dependencies...
[4/4] 🔨 Building fresh packages...
success Saved lockfile.
success Saved 1 new dependency.
info Direct dependencies
└─ moment@2.29.1
info All dependencies
└─ moment@2.29.1
import moment from 'moment';

moment.locale('vi');

Component({
 data:{ time: moment().lang('vi').format("dddd, MMMM Do YYYY, h:mm:ss a"),}
})

Lưu ý: moment là một thư viện khá lớn và sẽ ảnh hưởng đến thời gian tải ứng dụng của bạn. Bạn nên cân nhắc khi sử dụng với Tiniapp nhé. Bạn có thể tự viết các helper fuctions để giải quyết các vấn đề này hoặc sử dụng các thư viện thay thế khác (ex: moment.js alternatives)

1 Like