KH từ chối quyền đăng nhập

Mọi người cho em hỏi khi gọi api my.getAuthCode sẽ hiện lên modal login sau khi KH nhấn cancel thì quay lại nó có gọi modal lại 1 lần nửa để hay không? Hiện tại ở trên máy ảo thì em đang set trong hàm onShow cho nó gọi api thì nó có show alert yêu cầu đăng nhập còn trên sandbox thì k thấy hiển thị. Không biết em làm vậy đúng chưa và có cách nào để xử lý vấn đề này hay không?
Em cảm ơn!

hi @Quan_Nguyen
Mình xin gợi ý cho bạn cách làm đơn giản sau:

 async getAuthCode() {
  try {
   const authCode = await new Promise((resolve, reject) => {
    my.getAuthCode({
     success: (data) => resolve(data),
     fail: (error) => reject(error),
    });
   });

   console.log('Auth code: ', authCode);
  } catch {
   this.getAuthCode();
  }
 },

  onLoad() {
  this.getAuthCode()
 },

Nếu bạn muốn code dễ mở rộng hơn thì bạn có thể tạo một component auth

<auth>
  // ...
</auth>

trong auth là nơi bạn tách riêng phần xử lý phần đăng nhập và gửi event cho các pages bằng Event Emitter. Đọc thêm event emitter ở đây

Vậy còn quyền lấy thông tin email sđt KH thì sao anh nhỉ? Nếu KH từ chối cấp quyền thì khi mình gọi lại my.getInfoUser nó có show alert yêu cầu KH chấp nhận quyền không nhỉ?

hi @Quan_Nguyen

Bạn có thể app dụng implement trên với my.getUserInfo sẽ được kết quả tương tự. Tuy nhiên bạn sẽ chỉ nhận được thông tin cơ bản như name + ID của user, còn email và số điện thoại bạn phải cần request với team Tini Apps để được cấp permission truy cập email + sđt khách hàng.

1 Like