Không build được app trên tini console

Em upload lên tini console thì bị lỗi này, làm sao để e có thể biết là lỗi do đâu để fix ạ, ở máy thì bình thường ko vấn đề gì

@nguyen_duc1 cho mình hỏi version của Studio bạn đang xài ở máy tính là bao nhiêu vậy?

image
Version của em đây ạ

1 Like

Hi @nguyen_duc1

Em gửi file zip source của em được không, hoặc là em check giúp anh em đã thay đổi những gì trong Build 20 này, có vẻ một số đoạn code thay đổi ở Build 20 ảnh hưởng k build được

Bản build này e thay đổi khá nhiều code nên cũng khó xác định lỗi ở đâu

Để e loại bớt 1 số thứ rồi 1 tẹo e gửi a bản zip nhé

1 Like

E đã fix dc lỗi này, lỗi xảy ra khi file json của page không có gì, mọi người bổ sung thêm vào docs để dev lưu ý ạ

1 Like