Không đổi tên file được khi Enter

Hi team,

Khi em click vào file trên Explorer và nhấn Enter thì không vào chế độ edit name như trên VS Code được, mong team có thể improve chỗ này.

Thanks

Hi @khanhha Thanks em đã feedback nhé. Team sẽ note để improve phần này nhé.