Khong get duoc authcode, mặc dùng dùng studio mới nhất

Tối qua lấy được mà giờ bị fail rồi

hi anh @namvo ,
Em ghi nhận lỗi này, trước mắt để không bị blog anh singout->signin lại thử được ko anh.

Release lên dev center cũng bị nữa ấy

hồi tối có lúc Studio kêu đăng nhập lại mà bằng webview mở ở studio chứ k phải SSO, đăng nhập lại thì bị luôn

Logout roi login lai duoc roi

1 Like

hiện tại tini studio đang có 2 version login kiểu webview với sso và chỉnh được từ remote config. Trường hợp anh login ở webview có khả năng lấy config ko được nên nhảy về webview.

1 Like