Khong get duoc authcode


Hiện tại em đang k lấy được authcode, không biết cần check gì khôgn nữa ạ?

Update phiên bản mới thì đã lấy được rồi keke

1 Like