Không lấy được giá trị của data trong template của Component

Em không truy cập được giá trị của data như trong hình. Mặc dù giá trị props vẫn truy cập được. Mong được mọi người hướng dẫn.
Tiện cho em hỏi mình có thể tạo computed value trong đây không ạ?
Em cám ơn.Hi @Felix_Vo

Theo anh hiểu issue của em đang làm em có một component request-card, trong đó có biến counter. Và khi em dùng component request-card đó trong page thì giá trị counter không hiển thị?

Em thử check code bên dưới xem đúng case của em không nhé:

 • Trong component:

request-card/index.js

Component({
 data: 
  counter: 1
 }
});

request-card/index.txml

<view>
 <text>Counter: {{counter}}</text>
</view>

request-card/index.json

{
 "component": true
}
 • Trong page:

page/index.json

{
 "usingComponents": {
  "request-card": "./request-card/index"
 }
}

page/index.txml

<request-card />

Hi a @hung.nguyen7
Dạ, em bổ sug thêm phần page. Em đã check syntax thì thấy không có lỗi nào ạ. Em vẫn chưa biết gặp vấn đề zì ạ. Props e vẫn truy cập đc, chỉ có phần data thôi ạ


@Felix_Vo , em đang xài Studio version mấy vậy? Em thử trên studio mới nhất xem có bị ko nhé

@hanhan, em đang xài @tikivn/tiki-miniapp-studio 1.13.6 ạ

@Felix_Vo
Em thử các cách này giúp anh nhé:

 1. Vào View → Output xem có báo lỗi gì không
 2. Vào Menu Tools → Compile để chạy lại project
 3. Restart lại Studio
 4. Nếu vẫn còn lỗi, nhờ em up source sample lên git để bên anh có thể check được đẩy đủ hơn nhé

@hung.nguyen7 em đã thử các cách trên mà vẫn có lỗi đó ạ. đây là github của bọn em. nhờ anh xem qua ạ. Em cám ơn

Anh chạy code của tụi em trên studio bản 1.13.5 for Mac vẫn bình thường

Dạ anh @hanhan , Em xài 1.13.6 for window ạ

Hi @Felix_Vo

Anh thấy trong code của em có 2 lỗi. Em thử sửa lại xem sao nhé:

 1. Trong file components/navigation/index.js, e viết sai từ Component: → E sửa thành Component nhé

 1. Trong components/navigation/index.json. Em khai khai báo component không tồn tại là block-header, đồng thời trong txml em sử dụng carousel. Nội dung file json đó nên như thế này nhé:
{
 "component": true,
 "usingComponents": {
  "carousel": "@tiki.vn/tini-ui/es/carousel/index",
  "tabs": "@tiki.vn/tini-ui/es/tabs/index",
  "tab-content": "@tiki.vn/tini-ui/es/tabs/tab-content/index"
 }
}

Tuy nhiên em chỉ cần fix lỗi thứ 1 là chạy được rồi. Lỗi thứ 2 khi nào em dùng tới component navigation đó thì sẽ bị nhé

1 Like

Dạ em cám ơn anh, e thử bỏ navigation ra thì nó chạy được. Ban đầu e nghĩ tụi nó không liên quan và editor không báo lỗi nên e không biết chỗ lần. Em sửa được rồi nha anh