Không sử được component web-view

Khi sử dụng component web-view tới 1 page khác, nhưng page đó không được hiển thị lên.

Bạn có thể mô ta chi tiết lỗi bạn gặp phải được ko?