Không sử dụng được my.navigateToMiniApp()

Như tiêu đề, đoạn code dưới đây của em không hoạt động, không log ra gì hết ạ

image

Em cũng đã test với 2 app ở trên dev center của em, không nhảy từ app này qua app kia được ạ. Mong admin giúp đỡ.

Cho anh xin 2 app id mà em dùng để navigate

Đây là app gốc ạ: vn.tiki.hackathon.minigamesansale
app đích: vn.tiki.hackathon.minigamesansale.testquiz

2 app này của em chưa được publish nên chưa navigate được đó em ạ. Em phải publish app muốn navigate tới đã nhé

Em submit app for review trên Dev Center rồi bên anh approve cho nhé.

cả 2 app đều được submit cách đây tầm 30p rồi ạ, em chưa thấy được approve, nếu được admin có thể approve giúp em để test chức năng này thì tốt, vì đây là chức năng quan trọng nhất app của em. Em cảm ơn ạ

Anh vừa mới approve, em nhấn publish app trên Dev Center là xong nhé.

1 Like

cho em hỏi là app publish rồi thì test ở đâu ạ, vẫn test trên dev assistant đúng ko ạ ? Vì em test trên dev assistant thì nó vẫn không navigate sang được.

anh hiểu là em đã publish app đích vn.tiki.hackathon.minigamesansale.testquiz

nên giờ trên dev assistant, em vô app gốc vn.tiki.hackathon.minigamesansale
để test thử em nhé

có gì em sẽ nhắn lên slack trao đổi cho tiện nhé ạ

em sử dụng đoạn code này

my.navigateToMiniApp({
    appId: 'vn.tiki.hackathon.minigamesansale.testquiz',
    path: 'pages/index/index',
   })

anh test thử đã thấy nhảy vào app của em rồi đó