Không sử dụng đc animation

Em có làm theo hướng dẫn phần tạo Animation. my.createAnimation | Tini App (tiki.vn)
Thấy app bị lỗi và ko thấy animation nào cả. Phần hướng dẫn này có lỗi gì không a?

bạn dùng studio version mấy và hệ điều hành nào vậy ?

@kaiba0x34 mình có coi qua thì lỗi có thể do chưa style animation-element. Bạn đặt styles sau trong tcss thì nó sẽ works nhé:

.animation-element {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
}

Mình sẽ update thêm docs cho rõ hơn.

Cám ơn bạn đã có góp ý.

1 Like

em dùng bản 1.13.6, hệ điều hành Windows ạ