Không sử dụng Ref được

Em thử define ref bên trong 1 tag hay 1 component nhưng dường như không chạy vào hàm saveRef được. Không biết em thiếu sót gì không?


Hi @thientf

Hiện tại không có hỗ trợ sử dụng ref như thế này nhé, em có thể tham khảo thêm docs tại đây: ref | Tini App

Em có thể nói mong muốn cụ thể của em để được tư vấn rõ hơn nhé

Em thấy trong document để là khi render component thì sẽ gọi hàm saveRef mà nhỉ? Em cũng gắn ref=“saveRef” như vậy nhưng hàm không được gọi, check log không có ạ.

Mục đích em đang cần đứng ở scope hàm bất kì có thể truy xuất tới view đó giống như HTML DOM thì có findElementById ấy anh.