Không thể truy xuất trang developers.tiki.vn

Hello Tiki Team,

Nhờ các bạn kiểm tra lại giúp mình tài khoản: dat.duong@letmecare.vn và trongnguyen@letmecare.net. 2 Tài khoản này không có quyền truy cập vào URL như bên dưới.

https://developers.tiki.vn/_oauth?state=https://developers.tiki.vn/&code=4/0AY0e-g7MueEVOpalZwJrCFNIw9Wa9VbBA8rQdBEU1Eq52DYNwRsFpkv7M8x39BtgBGgq9g&scope=email%20openid%20https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email&authuser=0&hd=letmecare.vn&prompt=none

Thanks in advance,
Dat Duong

Hi Team, link này bên mình đang lấy từ đâu vậy nhỉ? Các bạn cho mình xin step để reproduce được ko?
Với lại hiện tại thì các bạn đã access được https://miniapp.tiki.vnhttps://developers.tiki.vn không?

Hi anh An,

Các bước reproduce của issue bên nhau:

  • Mở Tini Studio lên.
  • Tạo New Project.
  • Bấm đăng nhập để lấy App ID thì sẽ ra link bên trên.

Thanks anh,
Dat Duong

Mình đã thấy issue ở đây rồi nhé. Để mình check lại xem bạn đã được whitelist chưa nhé :ok_hand:

Nếu đúng là vấn đề về whitelisting thì nhờ Đạt check xem Đạt có access được vào

không nhé. Nếu có issue gì mình sẽ support luôn nhé.

1 Like

Hi anh An,

Các trang trên bên em vào được.

Thanks anh,
Dat Duong

1 Like