Không thay đổi được chiều dài của component input

image
phần màu đỏ mình set được input dài ra được nhưng thực chất lúc gõ nó chỉ dài được như phần màu vàng. nhập một cái text dài hơn phần màu vàng thì sẽ bị che mất. mình xin giải pháp với ạ
tks

hi @Ng_c_b_o_Tr_n
Bạn cho mình xin đoạn code .txml.css với nhé, theo mình thấy thì bạn đang custom lại chứ không phải sử dụng origin input.
Nếu có thể bạn có thể tham khảo component textfield thuộc Tini UI - Tini app UI library nhé, component này có sẵn thuộc tính iconLeft có thể áp dụng được trong trường hợp của bạn.