Không upload app được

mình đã release hai version của app lên tini console, nhưng khi đổi máy khác mình đăng nhập lại tại khoản (chung 1 tài khoản chung 1 gmail), lúc mình bấm upload thì không hiện tượng gì xảy ra. bấm đi bấm lại reload lại ide rồi ạ. mình xin giải pháp với ạ

mình sửa được rồi mình cảm ơn ạ.

1 Like