Lỗi image với src là đường link


Khi dùng thẻ image với 1 đường link xảy ra lỗi chỉ có 1 khoảng trắng hiện ra, đây là em đang chạy example trên docs tini,

Chào @nguyen_duc1

Cảm ơn về câu hỏi của em. Em có thể cho anh xem thử đoạn code txml em đang dùng với image được không. Anh thử lấy code từ demo và example thì đều chạy bình thường

1 Like

Đây là đoạn code em đang sử dụng, image sẽ bị biến thành 1 khoảng trắng và ko hiện ra được
“”

Em chạy thử example của tiki trên device thật thì load bình thường, có vẻ như là do device ảo

Sau khi cập nhật tini app studio lên bản mới thì lỗi này đã được giải quyết

1 Like