Lỗi khi đăng nhập vào tài khoản developer từ Tini Studio


Cho mình hỏi, mình cố gắng đăng nhập vào Tiki developer account từ Tini Studio thì bị báo lỗi này. Tk của mình sử dụng google API. Vậy mình phải làm sao

Hiện tại bọn mình mới hỗ trợ việc đăng nhập với username / password thôi.
@Hoang_Anh_Phan bạn vui lòng thử chuyển tài khoản tiki của bạn về chế độ login với password để đăng nhập trước nhé.


Làm thế nào để chỉnh được bạn nhỉ