Lỗi khi sử dụng library crypto-js

Hiện tại khi import library crypto-js thì xuất hiện lỗi như hình:

Khi import thư viện này vào 1 file js bất kì

import sha256 from 'crypto-js/sha256';

Bonus: với cho e hỏi là Tini App có sẵn built-in library crypto giống như Node không ạ? Em có import thử thì thấy không work.

@Khai_Dam lỗi trên xuất hiện là do Worker của Studio sẽ không support một số API mà thư viện crypto-js yêu cầu.

Về ngắn hạn:
Để sử dụng SHA256, mình suggest Khải có thể lựa chọn cái JS library implement SHA256 bằng pure JS.
Ví dụ

Về dài hạn:
Trong tương lai, bọn mình sẽ fix Runtime và Studio để có thể hỗ trợ việc tính toán crypto tốt hơn.
Một hướng mà mình nghĩ tới hiện tại là support

Hiện tại, API này chỉ support chạy trên Studio, mà không chạy được trên device
vì thế cách tốt nhất mình có thể suggest là Khải sử dụng các library pure JS

2 Likes

dạ ok cảm ơn anh :smiley: để e dùng thử