Lỗi không bật được Tini Studio

Hi team,
Mọi người cho mình hỏi mình bị lỗi không hiển thị được Tini App. Mấy hôm trước mình cũng vẫn bật được. Không biết hiện tại mình nên làm gì nhỉ.

Hi @Hoang_Anh_Phan
Bạn thử vào Menu View → Compiler Log xem compiler báo lỗi gì thế bạn?

Nếu vẫn chưa biết nguyên nhân, bạn có thể paste log lên đây, bọn mình có thể help xem giúp

Mình không thể làm studio hiện lên nên không thể vào menu được

Bạn thử tắt hết tất cả các cửa sổ của Tini Studio đi rồi bật lại xem được không @Hoang_Anh_Phan

Không biết bạn có dùng nhiều màn hình không? Nếu có thì có khả năng là bị lỗi ứng dụng hiển thị ngoài màn hình ấy.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/some-programs-are-displayed-off-the-screen-b2a915b7-4705-c455-febf-8ddb6e7f0ae4


Right click ở task bar làm gì có nhiều thứ thế đâu bác nhỉ. Em chưa hiểu hướng dẫn này lắm

Thấy yêu cầu có maximize với cả Move mà em không thấy gì cả

Bạn phải click chuột phải vào khu vực trống trên taskbar thì mới có option Cascade windows.