Lỗi ko chạy được app trên DevCenter

App chạy ngon ở Simulator nhưng upload lên dev center không chạy được!

Hi @verus2411

Up lên dev center không chạy được là Upload bị fail hay là Upload thành công nhưng khi mở app lên thì bị lỗi vậy bạn.

Cho mình xin thêm thông tin về Studio version, package.json của bạn nhé.

Upload thành công nhưng bị lỗi b nhé

image

@verus2411

Bạn cho mình xem thử file package.json với các component trong txml mà đang bị lỗi nhé

{

 "pages": [

  "pages/index/index",

  "pages/discovery/index",

  "pages/message/index",

  "pages/profile/index"

 ],

 

 "window": {

  "defaultTitle": "titlehere",

  "titleBarColor": "#FFF",

  "titleColor": "#FFBA12",

  "backgroundColor": "#FFF"

 },

 "window": {

  "transparentTitle": "auto"

 },

 "tabBar": {

  "backgroundColor": "#ffe39d",

  "radius": "20px",

    "items": [{

        "name": "",

        "pagePath": "pages/index/index",

        "icon": "images/icon/Home.png",

        "activeIcon": "images/active/Home.png"

      },

       {

        "name": "",

        "pagePath": "pages/discovery/index",

        "icon": "images/icon/Plus.png",

        "activeIcon": "images/active/Plus.png"

      },

      {

        "name": "",

        "pagePath": "pages/message/index",

        "icon": "images/icon/Chat.png",

        "activeIcon": "images/active/Chat.png"

      },

      

       {

        "name": "",

        "pagePath": "pages/profile/index",

        "icon": "images/icon/Adjusment.png",

        "activeIcon": "images/active/Adjusment.png"

      }

    ]

  }

}

mình chạy ở simulator bình thường, up lên dev center thì không chạy được

image
image

[package.json]

{

 "name": "nameapp",

 "version": "1.0.3",

 "tiki": {

  "appIdentifier": "com.tiki.app.nameapp,

  "buildNumber": 1

 },

 "dependencies": {

  "@tiki.vn/tini-style": "^0.1.1",

  "@tiki.vn/tini-ui": "^0.1.1"

 }

}

mình không bị lỗi cái txml nào, chạy ở simalator được rồi nhưng trên dev center bị lỗi trên

@verus2411

Bạn cho mình xin appId trên dev center để check lỗi dễ hơn nhé. App của bạn là khi mở lên là lỗi hay còn thực hiện thao tác nào nữa không, nếu có mô tả chi tiết giúp mình nhé