Lỗi onInput không hoạt động trên Textfield


Trước hoạt động bình thường giờ mình test lại lại báo lỗi này “eventFunc is not a function”.

Chào bạn, bạn có thể cung cấp thêm phần code js mà bạn xử lý event này không?

Screen Shot 2022-01-18 at 19.18.08
Screen Shot 2022-01-18 at 19.18.36
Mình thử copy lại trên doc thì vẫn bị vậy.

Bạn vui lòng cung cấp thêm dependencies đã cài trong package.json của app và version của Tini Studio giúp mình nhé.