Lỗi ở trang Tiki Developers

Khi em truy cập vào trang https://developers.tiki.vn/docs thì trình duyệt chỉ hiển thị directory như thế này ạ. Hiện tại em vẫn đọc được docs thông qua cache của trình duyệt, còn khi truy cập từ một trình duyệt khác thì bị lỗi như này ạ.

hi @ductoanvo , bạn đi từ https://developers.tiki.vn thử nha.

@lynhan318 từ root thì vẫn ổn ạ :smiley:

em bắt đầu lại từ root, nếu cần tìm docs liên quan có thể search thử nha, có khả năng trong quá trình update docs đổi dường dẫn nên link cũ sẽ ko vào được á. :grinning:

1 Like