Lỗi typescript my.getUserInfo()

Chào bạn, lỗi này là do typescript declaration file cho các jsapi vẫn còn chưa hoàn thiện nên sẽ thiếu một số api; Hiện tại typescript vẫn đang là tính năng thử nghiệm.

Để giải quyết vấn đề trên, bạn có thể thêm type của riêng bạn vào file index.d.ts ở root folder của project như sau:

/*
 * file ./src/index.d.ts
 */
declare namespace my {
 /**
  * my.getUserInfo llà API để lấy các thông tin cơ bản của users (tên, ảnh, số điện thoại, email và tiki user id)
  * Để lấy được email và phone, bạn cần thêm quyền getUserPhoneAndEmail. Chi tiết có thể xem [tại đây](https://developers.tiki.vn/docs/api/backend-permission)
  */
 function getUserInfo(options: {
  /**
   * Success callback function with result.
   */
  success?(result: {
   /*
    * Tiki user id,
    */
   customerId: String;
   /*
    * avatar URL
    */
   avatar: String;
   /*
    * user's full name,
    */
   name: String;
   /*
    * user's email, need `getUserPhoneAndEmail` permission,
    */
   email: String;
   /*
    * user's phone number, need `getUserPhoneAndEmail` permission.
    */
   phone: String;
  }): void;

  /**
   * on failed callback function
   */
  fail?(error?: any): void;

  /**
   * on completed callback function
   */
  complete?(): void;
 }): void;
}

Hoặc bạn có thể sử dụng ts-ignore để tạm thời bỏ qua checking cho các api còn thiếu.

Ngoài ra tụi mình rất khuyến khích các developer bên ngoài cùng contribute bằng cách tạo pull request các type còn thiếu vào repo opensource tikivn/tini-types: Pull requests · tikivn/tini-types · GitHub