Lưu thông tin giỏ hàng, thanh toán qua tiki

Em đang làm tính năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Em có thắc mắc như sau:

  • Làm thế nào để lưu thông tin giỏ hàng của user (có phải backend của em sẽ lưu auth code của user + thông tin giỏ hàng theo auth code đúng ko ).

  • Thanh toán trên môi trường Sandbox: Em sử dụng tài khoản cá nhân trên dev center để dev tini app thì có thể tích hợp tính năng thanh toán của tiki ko
    Thanks

Hi @thaitruong vì giỏ hàng là khái niệm riêng đối với Tini App của em nên phần logic liên quan đến giỏ hàng này thì phải do backend của em handle hết nhé. Sau khi KH đã confirm thanh toán rồi thì em mới chuyển tổng số tiền cần thanh toán qua bên Tiki bằng việc thực hiện tạo order, và gọi API makePayment

Em dùng account nào thì cũng có thể sử dụng môi trường sandbox như thường nhé.

2 Likes

Thank anh @an.pham. Ý e hỏi về lưu giỏ hàng là ví dụ nếu người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi kill app xong mở lại lên thì làm thế nào để e có thể lấy thông tin giỏ hàng người dùng đã lưu trước đó. Có phải là dựa vào auth code của tiki user ko?