Làm cách nào để lấy hình ảnh từ điện thoại

Em muốn nhận ảnh tải lên từ người dùng thì không biết sử dụng component nào ạ. Em cám ơn.

Bạn sử dụng API này my.chooseImage nhé

Tài liệu bạn có thể tham khảo ở đây
https://developers.tiki.vn/docs/api/media/image/choose-image

1 Like