Làm sao để có thể render lại theo từng Component child, Component parent, Page nhỉ?

Tôi có 1 page, sử dụng nhiều component.
Trong một vài component có chứa những component khác.
Khi 1 trong các component này thay đổi giá trị, tôi muốn render lại component cha (parent), hoặc page.

Có cách nào để thực hiện việc này không nhỉ?

Hi anh @Tuan_Ngo việc này có thể làm được nếu anh gọi setData để update các biến global ở page anh nhé.

Nhờ @hung.nguyen7 share giúp code mẫu nếu em có sẵn nhé. Thanks em!

Mình đã setData cho render lại, mà nó chỉ render component này thôi, còn những component khác hay trang thì không thấy render lại.

Hi anh @Tuan_Ngo, anh có thể share giúp em screenshot của Studio với các code mà anh đang làm cho phần này + UI bên simulator để bên em có thể hỗ trợ anh xem có bug ở đâu không anh nhé.