Làm sao để dùng được sandbox consumer app

Hiện tại mình có làm tới order flow, nên mình muốn tạo 1 số order ở trên môi trường sandbox của tiki. Thì mình có thể truy cập như thế nào ạ?

Hi @namvo team backend đã nắm nhu cầu này và đang chuẩn bị release phần này ra để em có thể sử dụng nhé. Anh đang expect là trễ nhất là cuối ngày mai em sẽ có thể sử dụng môi trường sandbox cho order nhé.