Làm sao để lấy kết quả của webSocket trả về

có thể cho em xin cách làm không

Chào bạn, trước đây mình có viết một adapter cho socket-io.client v2 để sử dụng với Tini App ở đây:

Bạn có thể tham khảo thêm ở bản demo này: