Làm sao để lấy user id

Cho em hỏi là có cách nào để lấy user id không ạ ? Em đọc doc chỉ thấy get được name với ảnh.

JSAPI getUserInfo trên device có trả thêm field customerId là Tiki user ID em nhé. Còn trên studio release ngày mai cũng sẽ trả thêm field này

@hanhan Mình có thể lấy thêm field email được không ạ?