Làm sao để tạo component để dùng

tôi không thể tạo component or custom component có sẵn, làm sao để tôi làm điều đó

Chào bạn @Ng_c_b_o_Tr_n ,

Hiện tại Tini framework hỗ trợ việc tạo component (custom component) bằng việc thực hiện các bước như tài liệu hướng dẫn ở đây.

Ngoài ra thay vì tạo ra component một cách thủ công thì Tini App Studio đã hỗ trợ bạn tính năng tạo mới Component. Bạn có thể Vào mục File > New Component > Đặt tên cho component hoặc ấn Chuột phải vào folder chứa component muốn tạo và chọn New Component như hình dưới đây

Sau khi định nghĩa xong một component, bạn có thể khai báo việc sử dụng component vừa mới tạo trong 1 Page ra bằng cú pháp như sau:

// /pages/index/index.json
{
  "usingComponents": {
    "my-component": "/components/index/index"
  }
}

// Sử dụng Custom Component trong TXML giống như sử dụng Basic Component

// /pages/index/index.txml

<view>
  <my-component />
</view>

Ngoài ra, để hiểu thêm về component của Tini framework bạn có thể tìm hiểu chi tiết với tài liệu này nhé: Cấu hình Custom Component | Tini App

cảm ơn team nhiều ạ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

1 Like