Làm sao để thêm ảnh ở trên?

Em đang vẽ 1 giao diện như thế này ,làm sao mình có thể thêm ảnh ở trên mỗi chữ ạ

Hi @manhlv

Để thêm hình ảnh trên mỗi text, em có thể dùng thẻ image nhé. Anh ví dụ lúc đó txml sẽ là:

<view>
  <image src="{{IMAGE_SRC}} />
  <text>...</text>
</view>

Khi đó e có thể style thẻ view lại theo ý em nhé

vâng em cảm ơn ạ. :star_struck: :star_struck:

Anh cho em hỏi có thể dùng những view nào để vẽ giao diện dạng này ạ

Để làm giao diện thế này em có thể dùng flex box row, set width cho các view là 25%, hoặc em có thể dùng css grid nhé