Làm thể nào để dùng được chức năng share


Hiện tại bên mình có hỗ trợ API để share hình lên Facebook như hình ở trên không ạ?

@namvo tính năng share được cung cấp qua action menu nha em (nút … ở trên ấy). Cấu hình share ở đây Life cycle | Tini App

Vậy là user phải bấm vô nút “…” rồi sau đó chọn chia sẻ thì mới chia sẻ được trang mà mình config. Có cách nào trên màn hình của mini app mình có nút chia sẻ luôn, để cho user bấm vào luôn không anh? Thay vì phải thêm bước bấm nút “…”

Làm cái này không khó, mà việc khi user vào mà app tự trigger share thì anh thấy không healthy lắm. Cái này thì để anh cân nhắc thêm.

Tuy nhiên cái action menu đó sau này khá quan trọng với app ấy, bên anh sẽ có hoạt động educate xài tính năng trong đó. Ex: sẽ có tính năng bookmark cái app đó ra Home của Tiki hoặc home của điện thoại.

Em định là khi user hoàn thành 1 thao tác gì đó thì có nút “Chia sẻ”, rồi user bấm vô nút đó thì mới mở share menu lên. Vậy để em dùng trước cái Action Menu đó, thanks anh Việt