Làm thế nào để mình có thể vẽ đc cái bottom navigation này nhỉ

Làm thế nào để mình có thể vẽ đc cái bottom navigation này nhỉ

Hi @van_nam_t

Bạn có thể xem thêm config của tab bar tại đây nhé: Cấu hình chung | Tini App

Nhưng mà nếu mk thêm tabBả ở app.json thì khi build lên nó sẽ như thế này


Nhưng mình muốn là mk có 1 màn hình đăng nhập sau khi đăng nhập xong nó mới vào màn hình có tapbar cơ như ảnh mk đã chụp ở trên ấy