Làm thế nào để sử dụng thư viện desgin từ bên ngoài vào tiniapp

Giả sử em muốn dùng thư viện react-native-chart-kit(react-native-chart-kit - npm) thì import như thế nào vậy, mong mọi người giải đáp giúp vợi ạ.

Hi @bi_ku ,
Miniapp ko hỗ trợ import thư viện react-native. Bạn có thể tìm các thư viện chart pure js khác để import vào nhé.

Ví dụ như em muốn sử dụng các Component của Ant Design hay Material UI thì phải import và sử dụng như thế nào ạ?

Hi @Cuong_Mai .

Về phần view UI bạn phải dùng các thẻ được cung cấp bởi Tini App như view, image, text,… do đó bạn không sử dụng được các Component của React nhé.

Bên mình có cung cấp bộ tini-ui, bạn có thể tham khảo docs tại advance component

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng lại các css từ trong Ant Design hay Material UI bằng cách bỏ vào trong tcss nhé

Cảm ơn anh nhé!
Có gì không hiểu em lại hỏi sau ạ.

1 Like