Làm thế nào để xóa toolbar

Mình muốn xóa toolbar này thì làm thế nào nhỉ

Hi @van_nam_t

Bạn có thể xem phần config của transparentTitle tại đây nhé: Cấu hình chung | Tini App

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm bài này: Chia sẻ cách làm một custom header trên Tini App