Làm thế nào dùng toán tử bậc 3 cho thẻ như hình ảnh đính kèm ạ


Làm thế nào dùng toán tử bậc 3 cho thẻ như hình ảnh đính kèm ạ

Hi @Hoang_Nguyen

Em có thể xem thêm tài liệu về txml ở đây nhé: Giới thiệu về TXML | Tini App

Về trường hợp của em. Em có thể dùng tiki:if nhé:

<text tiki:if="{{loading}}">Loading</text>
1 Like