Login với quyền của Seller

Có thể cho seller đăng nhập trên app của mình và lấy quyền của seller để xử lí đơn hàng ko ạ

Bạn có thể đăng nhập bình thường nhé.
https://open.tiki.vn/docs/docs/current/getting-started/

1 Like

Thank you ạ. Cho mình hỏi thêm là có api nào hỗ trợ tạo voucher ko nhỉ, mình tìm bên Open API ko thấy đề cập gì

Ko bạn nhé, có 2 tập API liên quan đến tạo, quản lý sản phẩm và order thôi.