Màn hình onboarding trước khi vào dashboard là bottom tab

Nếu cấu hình “tabBar” trong “app.json” thì mặc định khi vào app sẽ render bottom tab luôn. Hiện mình muốn khi vào app sẽ hiện màn hình onboarding trước, tại đó có 1 button để navigate sang bottom tab. Có giải pháp nào cho việc này không ạ?

Cảm ơn @npt vì câu hỏi của bạn

Hiện tại bên mình không có support việc hide tabBar mặc định.

Nếu bạn muốn có một trang onboarding và không hiển thị tabBar thì bạn có thể làm một custom tab bên dưới bottom, mình có làm một project example ở đây, bạn tham khảo thử nhé: tiniapp-example/bottom-tab at main · tikivn/tiniapp-example · GitHub

bottom-tab

2 Likes

Mình cảm ơn nhiều ạ. Very helpful !!! @hung.nguyen7

1 Like