Máy ảo không đọc được ảnh


image
Em có cấu hình ảnh cho carousel, khi chạy trên giả lập thì không thể load được ảnh, tuy nhiên khi build lên điện thoại thì vẫn hiện ảnh bình thường

Hi @nguyen_duc1

Không biết trong quá trình làm em có đổi tên hoặc xoá thư mục không, nếu có em hãy thử khởi động lại Tini Studio hoặc em vào Studio, phía trên menu em chọn Tools → Compile lại thử nhé

E ko đổi tên cũng như xoá thư mục, chỉ là file ảnh này e dùng File Explorer của win để copy vào thư mục trong source code. E đã compile lại , tắt mở lại tuy nhiên ảnh vẫn k nhận

Em thử tạo giúp anh một folder mới rồi bỏ hình vào xem thử có bị lỗi không nhé

E tạo folder mới & copy các ảnh ở folder cũ sang thì ko nhận cái nào luôn

Em thử tháo Tini Studio rồi cài lại bản mới nhát thử nhé

E đã thử tuy nhiên vẫn ko nhận, các ảnh mới nếu e copy vào thư mục source đều k nhận khi chạy máy ảo

Nếu em dùng thẻ image bình thường không bỏ vào carousel có bị lỗi không em

E dùng bình thường cũng bị, lỗi này chỉ bị với các ảnh mới, (các ảnh cũ nếu đổi tên cũng bị tương tự)