Navigate to my app

  1. Mình dùng lệnh gì để link tới app của mình trên app store mọi người nhỉ?
  2. Có cách nào khi navigate tới thì nó tự chạy onLoad k mọi người. Hiện tại sau khi thanh toán thành công mình đang bắt tự kiện my.switchTab để chuyển về tab danh sách công việc nhưng hiện tại nó k refresh lại tab. Không biết có cách nào để ép nó chạy onLoad mỗi khi nhấn vào k? Mong mọi người giúp đỡ
1 Like

hiện tại thì onLoad nó chỉ chạy lần đầu tiên để load data còn lại thì nó k chạy nửa. Mong mọi người hỗ trợ giúp mình.

Hi @Quan_Nguyen

  1. Mình vẫn chưa rõ ý bạn chỗ này, nếu bạn muốn mở app từ app store thì khi app bạn publish thì sẽ xuất hiện trên app store và mọi người có thể vào đó để xem. Còn nếu bạn chưa publish thì vào app thông qua dev assistant hoặc thông qua preview link. Bạn có thể vào đây xem docs nhé: Kiểm thử nhanh ứng dụng | Tini App
  2. onLoad chỉ gọi một lần khi page được load lên, bạn có thể đổi qua dùng onShow nhé.
2 Likes

Hiện tại em đang muốn làm một button ở tini app để nhấn vào thì tải app cha của công ty đã có sẳn trên app store anh.

Vậy em có thể dùng jsAPI navigateToMiniApp nhé: my.navigateToMiniApp | Tini App

1 Like

Hình như bạn đang nói đến App Store của Apple/Google ấy Hưng. Trong trường hợp đó thì bạn dùng API này nhé: my.openNativeAppStore | Tini App

3 Likes

đúng cái e đang tìm r. Cảm ơn a nhé!