Nhờ ae giúp debug tạo đơn hàng

E có sử dụng example của tiki để tạo đơn hàng, E đã thay thế key, secret vào để tạo chữ ký. tuy nhiên gặp lỗi ntn, mn giúp e debug với ạ.


Hi @nguyen_duc1, mình thấy payload lúc bạn tạo chữ ký và payload lúc bạn gửi qua tạo order có một chút khác nhau. Payload mình nhận được là

1642588700660.U0tqoRwSMI6pi2IVBsWORBLwa5E4KvEt.{
  "customer_id": "17377807",
  "items": [{
    "name": "bao hiem",
    "quantity": 1,
    "price": 10000
  }]
}

Bạn format lại payload lúc gửi đi là được

Cám ơn b, mình đã fix được lỗi này, do mình beauty lại json payload nên gây ra lỗi này

1 Like