Open API cho TikiNgon

Em cần tìm kiếm thông tin cho API gọi tới server của Tiki Ngon lấy thông tin của sản phẩm dựa trên từ khóa ạ.

hi em,
em có thể bắt đầu từ trang này Mua rau củ sạch, thịt cá, thực phẩm, đi chợ online, giá tốt | TikiNgon. Em inspect ở browser và click network, để xem được các API được gọi ở Tiki Ngon nhé