Prevent event bubbling

Hiện tại mình có layout như sau

<view class="root" onTap="onTapParent">
  <view class="child" onTap="onTapChildren">
  </view>
</view>

Khi mà press children view thì nó call luôn hàm onTapParent, làm sao để cho nó call hàm onTapChildren thôi?

Có dùng hàm stopPropagationpreventDefault mà chưa được Event.stopPropagation() - Web APIs | MDN Event.preventDefault() - Web APIs | MDN

Ở children view xài catchTap thay cho onTap là đc nhé @namvo

1 Like

yeah, cám ơn anh nhen

Trang này thiếu doc cho hàm đó nè anh
https://developers.tiki.vn/docs/component/view-container/view

Ah cái hàm đó hình như dùng chỉ được cho view thôi, nên hiện tại em work around là

<view onTap="onTapRoot">
  <view catchTap="buy">
     <tu-button id="button" shape="pill" >Buy</tu-button>
  </view>
</view>

https://developers.tiki.vn/docs/framework/event/event-introduction
Document nó nằm ở đây. HIện tại Documents đang bị phân mảnh, bên mình đang tổ chức lại liên kết hơn.
Còn vụ catchTap đúng lý thuyết là được hết mấy component có touch như button luôn. Nếu ko được thì để mình xem lại

okie anh, nếu em catchTap button thì hàm đó nó k hoạt động, thành ra nói gọi hàm của parent luôn