Redirect qua app store/ chplay

mình muốn làm button chuyển hướng người dùng qua trang download App trên chplay/ app store. mà chưa biết hướng làm, các bạn cho mình xin hướng làm với ạ. mình cảm ơn.

1 Like

Hi,
Bạn sử dụng jsapi này nhé