[Release note] Phiên bản 3.0 của Tini Design Library

Tini Design Library cập nhật phiên bản 3.0 với nhiều tính năng hấp dẫn, rất đáng để các UX/UI designer tham khảo.


Nhằm phục vụ các nhà phát triển của Tini App có một sản phẩm đẹp và dễ dùng nhất với người tiêu dùng, Tini Design Library đã nâng cấp lên phiên bản 3.0 với những tính năng vô cùng ưu việt:

1. Cải tiến component

Cải tiến tất cả các component với những tính năng cập nhật mới của Figma (component property, boolean, instance swap). Việc này giúp cho:

  • Quản lý component dễ dàng hơn, đơn giản hóa component, loại bỏ các master component cũng như hidden component (component tên bắt đầu bằng dấu ‘_’)
  • Sử dụng component dễ dàng hơn, hạn chế việc phải vào sâu các layer của component để tùy chỉnh property. Đa phần các component hiện tại đều có thể tinh chỉnh property cùng 1 chỗ, trừ các component phức tạp như List, Section, v…v… thì cần vào từng lớp layer tương ứng (vd: Prefix, Thumbnail, Content, Suffix v…v…)

2. Cân chỉnh property

Cân chỉnh property của toàn bộ component nhằm mục đích đồng bộ hóa giữa hai bên thiết kế và developer.

Để phục vụ một số tính năng mới của giải pháp Tini app trong tương lai, giữa design và development cần có sự thống nhất chung giữa việc define các property của component, team design và team development đã làm việc để define lại các property của component.

3. Chỉnh sửa phần Get started

Chỉnh sửa phần Get started để đáp ứng những update mới của 3.0, bạn có thể sử dụng phần này để làm quen với Tini design library. Đặc biệt, hệ thống Icon của Tini design library luôn được cập nhật sau mỗi lần update.

Nếu thấy những thông trên hữu ích, bạn hãy tải về và tìm hiểu ngay tại https://developers.tiki.vn/figma.

Các thông tin về Tini Design có thể bạn quan tâm:

2 Likes

cho xin những chia sẻ trực tiếp các bạn ơi