[Release] Tini Studio 1.17.5 MacOS/Windows

Studio 1.17

Support thêm API my.chooseVideo

Từ version 1.17, Studio hỗ trợ thêm API để users có thể lấy ra các video từ trong thiết bị. API có 2 lựa chọn cho users

  • chọn video từ album
  • chọn video bằng cách quay video, khi quay video bạn có thêm lựa chọn để xác định độ dài của video được quay quay

Chi tiết có thể xem tại

Support thêm API my.createtInterstitialAd

Chú ý: API đang ở chế độ alpha, sẽ có thêm những thay đổi mới trong tương lai

my.createtInterstitialAd cho phép nhà phát triển có thể hiển thị một banner quảng cáo trong ứng dụng của mình.

Nội dung của banner quảng cáo cũng như việc truy vết xem banner này được bao nhiêu người xem, bao nhiêu lượt click sẽ được Tini App Framework tự xử lý

Chi tiết có thể xem tại

Cho phép thêm lựa chọn injectedScript vào trong web-view component

Component web-view được thêm một lựa chọn injectedScript .

Với lựa chọn này, nhà phát triển có thể viết các JS script để thay đổi nội dung trang web mà họ muốn hiển thị.

Tuy nhiên, để sử dụng chức năng này, ứng dụng của bạn cần có thêm backendpermission setWebViewOnLoad

Support thêm API để crop image

Chi tiết có thể xem tại

Đi kèm với API crop image, chúng tôi cũng hỗ trợ thêm component mới cho phép để hỗ trợ việc crop một ảnh bất kỳ.

Nếu bạn đơn giản chỉ muốn crop hình, bạn có thể sử dụng API my.cropImage.

Tuy nhiên, nếu bạn customize việc crop hình, thì là dành cho bạn.

Chi tiết về có thể xem thêm tại image-cropper | Tini App Sử dụng component sẽ phải kèm với jsapi createCropperContext để thực hiện crop hình. my.createCropperContext | Tini App

Sửa lỗi UI của my.previewImage

Trong phiên bản mới, chúng tôi cũng sửa lỗi khi hiển thị status bar trên Android cho API my.previewImage.

Hỗ trợ ref một Component bất kỳ

Trong phiên bản mới, chúng tôi hỗ trợ việc tham chiếu tới một component bất kỳ thông qua tham số ref.

Với tham số ref, Page có thể trỏ với component, và gọi các hàm của Component một cách chủ động.

Chi tiết xem tại ref | Tini App

Hỗ trợ thêm Component Recycle View

Với recycle-view component, Tini App Framework cung cấp giải pháp để cải thiện việc render các list có rất nhiều item.

Chi tiết xem tại recycle-view | Tini App

Thêm Component Calender

Trong version mới của Tini UI library, chúng tôi cung cấp thêm Component calendar

Chi tiết xem tại calendar | Tini App

Sửa lại version của thư viện readable-stream

Từ version 1.17, Tini Studio sẽ sử dụng thư viện readable-stream version 2.0.2.

Thư viện này được tích hợp sẵn cùng với webpack 4.

Hỗ trợ CSS selector nth-child

Từ version 1.17, Tini Studio sẽ hỗ trợ việc sử dụng các selector nth-child

Hỗ trợ thêm biến TF_MINIAPP_COMPILER_VERSION

Từ version 1.17, Tini Studio sẽ tự động thêm một biến TF_MINIAPP_COMPILER_VERSION vào các Tini App.

Download

Link download Tini App