[Release] Tini Studio 1.22 Mac OSX / Windows

Release Studio 1.22


Cập nhật

Thêm thuộc tính paymentMethod cho API my.makePayment

Thêm tham số paymentMethod: ‘cod’ nếu khách hàng chọn thanh toán tiền mặt khi giao hàng.
Chi tiết: my.makePayment | Tini App


Tính năng mới

Tính năng Code Completion cho Javascript

Tự động gợi ý syntax cho Javascript; hỗ trợ nhảy files, types, …

Giao diện mới cho tính năng tạo một project

Giao diện mới cho tính năng tạo một project. Hỗ trợ thêm tuỳ chọn tạo/không tạo folder mới, tạo/không tạo git repo.

Hỗ trợ bật/tắt hot reload của simulator

Cho phép bật/tắt tính năng hot reload simulator mỗi khi lưu file. Nhằm mục đích để cho người dùng chủ động reload lại simulator khi cần thiết, cải thiện hiệu suất.

Thêm API my.getAppSecret

my.getAppSecret là API dùng để lấy thông tin secret của Tini App hiện tại.
Chi tiết: my.getAppSecret | Tini App

Thêm API my.openAppSetting

my.openAppSetting là API dùng để mở app cài đặt của hệ thống và hiển thị màn hình các cài đặt tuỳ biến của app hiện tại (nếu có).
Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/open-app-setting

Thêm API my.pageScrollTo

my.pageScrollTo là API dùng để scroll đến vị trí bất kỳ trong trang.
Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/ui/page-scroll-to/page-scroll-to#sample-code

Thêm player component

Player component hỗ trợ xem video trên youtube, không giống như trên video component là hỗ trợ cho cả native và web video, player component chỉ hỗ trợ dạng web video.
Chi tiết: player | Tini App


Sửa lỗi

Sửa lỗi AppLog panel không hoạt động

Sửa lỗi Ad Banner không hiển thị trong webview

Sửa lỗi overlay của date picker


Tải về: Tini App
Trang chủ: https://developers.tiki.vn
Cộng đồng: https://community.tiki.vn
Slack: https://tini-apps.slack.com