[Release] Tini Studio 1.24 Mac OSX / Windows

Release Studio 1.24

Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe để cải thiện sản phẩm, sao cho việc phát triển ứng dụng thuận tiện hơn, nhanh hơn và cũng như chất lượng hơn.


Tính năng mới

Tính năng Breadcrumbs

Hiển thị vị trí hiện tại của file, cho phép di chuyển nhanh tới folders, files và symbols

Lite mode ver 1.0 cho simulator

Hỗ trợ tính năng tách simulator ra một cửa sổ riêng nhằm tối ưu không gian code, di chuyển simulator sang các màn hình khác


Thay đổi

Xoá right arrow icon cho Address item

Tự động thêm itm url cho các APIs: my.openScreen, my.openDeepLink


Sửa lỗi

Sửa lỗi kiểm tra trang thái đã check cho Checkbox

Sửa lỗi đếm số kí tự cho Textarea

Sửa lỗi tìm kiếm cho Input trên iOS

Sửa lỗi chọn camera


Tải về: Tini App
Trang chủ: https://developers.tiki.vn
Cộng đồng: https://community.tiki.vn
Slack: https://tini-apps.slack.com

8 Likes