[Release] Tini Studio 1.26, 1.27 Mac OSX / Windows

Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe để cải thiện sản phẩm, sao cho việc phát triển ứng dụng thuận tiện hơn, nhanh hơn và cũng như chất lượng hơn.


Thay đổi có thể gây ảnh hưởng

Mặc định sử dụng kiến trúc mới cho custom component

Như đã thông báo trước đó, những thay đổi bao gồm: Đồng bộ lifecycle giữa render và worker, tách biệt lifecycle methods và component methods. Những thay đổi sẽ được thông báo trong mục Console của DevTools.
Chi tiết: [Thông báo] thay đổi về kiến trúc bên trong của custom component


Tính năng mới

Tính năng Clear All User Data

Cho phép xoá toàn bộ dữ liệu người dùng của Tini App Studio. Nhằm khắc phục các lỗi tiềm ẩn. Trong việc xoá dữ liệu người dùng, Tini App Studio sẽ tự động xoá dữ liệu đăng nhập nên bạn cần phải đăng nhập lại.

Thêm navigator component

Navigator là component hỗ trợ điều hướng (routing) một cách trực tiếp trong txml.
Chi tiết: navigator | Tini App

Tính năng App Data trong DevTools

App Data là một tính năng mới trong DevTools, mà bạn có thể xem, chỉnh sửa trực tiếp các dữ liệu của từng màn hình ứng dụng.


Cập nhật
Chỉnh sửa lại giao diện đăng nhập
Thêm currentTime cho onTimeUpdate trong video component
Thêm event buffer cho video component


Sửa lỗi
Sửa lỗi onPageScroll
Sửa lỗi css cho action sheet
Sửa lỗi hiển thị sai giao diện của toolbar trên windows
Sửa lỗi auto height của textarea component


Tải về: Tini App
Trang chủ: https://developers.tiki.vn
Cộng đồng: https://community.tiki.vn
Slack: https://tini-apps.slack.com