[Release] Tini Studio v1.13.62 MacOS/Windows

Tải phiên bản Studio mới nhất ở đây link sau:

Changelog:

Features:

  • Support login SSO.
  • Support map component
  • Support spacing for carousel
  • Show Terminal on Menu

Fixes:

  • Stable payment flows (allow open payment window, return fail callback if users close payment, support payment sandbox)
  • Issue could not load local image in some case
  • Picker event onChange not working on simulator
  • Notice and request login when request login when call api getAuthCode fail

Release notes:

  • Đối với phiên bản window, sau khi login xong browser sẽ request mở tini studio, vì đang có issue nên các bạn Cancel và Manual mở lại Tini studio để hoàn tất bước đăng nhập nhé.
  • Do thay đổi hình thức login nên Windows Firewall sẽ hỏi quyền access network, các bạn nhớ Allow để không bị lỗi WebSocket is already in CLOSING or CLOSED state nhé.

Cảm ơn mọi người.

2 Likes

@lynhan318 phần này mình có doc hem?
Support login SSO.

hi @namvo , phần này là feature của tini studio chứ ko phải feature của tiniapp nha, nên là ko có docs. Thực ra ko phải là support đâu, mà có thể là thay thế flow login hiện tại trên tini studio á. Về phần công nghệ thì Nam có thể xem ở đây nè:

Ah ah hiểu nhầm là tini framework :grinning:

1 Like

Bản mới trên Windows do đổi cơ chế login của Tini Studio
Nên sẽ cần yêu cầu 2 lần xin permission để truy cập network của Windows.
Vì thế mọi người chú ý cho phép app quyền để truy cập nhé.

Cám ơn các bạn nhiều

1 Like